Начало Работа Предлага Търси да назначи екскурзоводи

Търси да назначи екскурзоводи

2432

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СЕВЛИЕВО

набира кандидати за заемане на длъжността
ЕКСКУРЗОВОД

Кратко описание на длъжността:

 • посреща и придружава групи или отделни посетители в обектите и експозициите на Исторически музей – Севлиево и археологически обект Хоталич
 • представя тематични и обзорни беседи
 • работи по ежемесечен график, утвърден от директора
 • извършва преводи на английски и/или други езици
 • подпомага музейните специалисти и участва в реализирането на проекти на музея

Изисквания към кандидатите:

 • добра комуникативност, умение за работа в екип и владеене на английски език
 • предимство е придобита специалност в областта на туризма, хуманитарните науки и владеенето на чужд език

Необходими документи:

 • заявление до директора на Исторически музей – Севлиево за заемане на длъжността
 • кратка автобиография
 • копие от документ за завършено образование
 • други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива, както иертификат(и) за владеене на чужд език

Място и срок за подаване на документи: всеки работен ден до 24 май 2017 г. в Исторически музей – Севлиево (Хаджистояново училище), ул.”Ген. Скобелев” №10.