Начало Новини Местни Обява за първоначална военна подготовка

Обява за първоначална военна подготовка

3174

О Б Я В А

ЗА НАБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА,
ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ

НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Със Заповед №ОХ – 351/10.4.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е обявен КАТАЛОГ на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г., както следва:

във ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22160 – ПЛЕВЕНЦЕНТЪР ЗА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

продължителност на курса 4 учебни седмици

от 20.11.2017 до 15.12.2017 г.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат др. гражданство;
  • да са физически и психично здрави;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДОВАТ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО

За справка: ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” №1А

Тел. +359-66-800-257; +359-66-805-531 и  comd.bg

ВАЖНО! – КУРСЪТ Е ЗА СМЕТКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА!