Начало Новини Видяхме…

Видяхме…

791
СПОДЕЛИ

„Видяхме толкова хора без дрехи на гърба си. Видяхме толкова дрехи без хора вътре в тях.“

…и продължаваме да виждаме….

Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, „Мевляна“