Начало Работа Предлага Търси да назначи таен клиент

Търси да назначи таен клиент

3077

“Семани” ЕООД Севлиево търси да назначи таен клиент.

Описание: Тайните клиенти посещават или прозвъняват ресторанти, магазини, аптеки и центрове за обслужване, пазарувайки или ползвайки услугите им в ролята на техни потребители. Като такива те следят за спазването на предварително определени изисквания относно обслужването. След всяко посещение те попълват въпросник, където отбелязват впечатленията си относно обекта, който са посетили или чиито услуги са проверили.

Като таен клиент Вие имате гъвкаво работно време и сам избирате проектите, в които да се включите спрямо другите си ангажименти. За своята работа получавате възнаграждение, което зависи от сложността на проекта и броя проверени бизнеси/ обекти.

Изисквания:

 • наблюдателност и с добра памет;
 • отлично изразяване в писмена форма;
 • отговорност и спазване на възложените срокове;
 • компютърна грамотност и ежедневен достъп до компютър с интернет.

Ние предлагаме:

 • допълнителен доход в зависимост от поетите задачи;
 • гъвкаво работно време;
 • стимулираща, интересна и разнообразна заетост;
 • граждански договор.

Документите, които кандидатите трябва да представят са:

 • автобиография;
 • актуална снимка;
 • копие на диплома за най-висока степен на зашършено образование.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За да кандидатствате, моля изпратете документите си на: office@semanibg.com с „Таен клиент – Севлиево “ в темата на съобщението или на:

Адрес:

Семани EООД
Отдел “Човешки ресурси”
ул. “Алабин” №4
София 1000

Тел.: +359-2-42-191-35
GSM: +359-888-571-441

E-mailoffice@semanibg.com
URLsemanibg.com