Начало Новини Култура Телевизия Радио “Цариброд”

Телевизия Радио “Цариброд”

3579

Поради специфичната конфигурация на релефа на община Димитровград, в началото на деветдесетте години на миналия век, беше възможен прием само на каналите на РТС и прием на Канал 1 на Българската национална телевизия. Поради това група граждани, със съдействието на местна общност, преди двадесет и пет години задвижи инициатива за инсталиране на кабелна система (кабелна телевизия). Граждани събраха пари и бе закупено оборудване като в първия етап към системата бяха свързани 630 абонати. Към края на 1991 година с помощта на донори бе закупено оборудване във ВХС формат и в помещенията на Ценъра за култура започна да работи ТВ „Цариброд“, като вътрешен канал на КС. Група доброволци през седмицата следеше събития в града, а събота вечер в предаването „Седмичен обзор“ това предаваше на абонатите на КС на сръбски и на български език.

През март 1993 година Общинският съвет на Димитровград приема Решениео КС и ТВ „Цариброд“ да продължат да работят като дейности на Центъра за култура.

През средата на 1994 година бе направен проект за ремонтиране и приспособяване на помещенията и подсигуряване на професионално оборудване за начало на работа на Радио „Цариброд“. След международна верификация на Разрешение за работа на фреквенция 98MHz, която е нужна за крайгранични райони, на 3 март 1995 година започна експериментално излъчване на програма по радиото.

Общинският съвет на Димитровград на 22.05. 2006 година взе Решение за учредяване на ОИП РТ „Цариброд“ с отделяне на три дейности от Центъра за култура.

С Решение на Агенцията по вписвания номер БД247718/2006 от 04.04.2007 г. започва да работи ОИП РТ „Цариброд“ с три организационни цялости: Радио, Телевизия и КС.

С Решение на Държавната агенция за Телекомуникация от 30 май 2007 г. ОИТ РТ „Цариброд“ получи Разрешение за предоставяне на услуги разпространяване на радио и телевизионна програма чрез Кабелната система, номер 1100-59/1. С Решение на същата Агенция ОИП РТ „Цариброд“ получи Разрешение за мрежа номер 1600-14/1 от 06.05.2009 г.

С Решение на Съвета на Държавната Радиодифузна Агенция от 16 ноември 2007 година, Телевизия „Цариброд“ получи Разрешение за излъчване на телевизионна програма номер 83/2008, на местно ниво, а с Решение от 17.08.2008 г. Радио Цариброд, от същата Агенция, получи Разрешение за излъчване на местна програма номер 175/2008.

ОИП РТ „Цариброд“ с Решение на Агенцията по вписвания от 18.01.2010 година номер 84/2010 става Учредител на Обществен медий: ТВ „Цариброд“, а с Решение номер 325/2010 е станало Учредител на Обществена медия: Радио „Цариброд“.

РТ „Цариброд“ е единствената информационна къща на територията на община Димитровград, чиито жители са предимно числящи се към българското национално малцинство. Тази година Телевизия „Цариброд“ отбелязва двадесет и пет години съществуване.

За работа и успехи през изминалите двадесет и пет години съществуване, а по повод празника на Общината Рождество на Пресвета Богородица, Общинският съвет Димитровград на 21.09.2011 година присъди на РТ Цариброд „Признание от областта на информирането“.

Сайтът на РТ „Цариброд“ може да бъде посетен тук.